TESTS KOORD EEN SAUTER CARDIO

Als onderdeel van de ontwikkeling van onze nieuwe springtouwen die zijn ontworpen voor uw cardiopraktijk , vraagt ons ontwerpteam uw bijdrage als atleten om deel te nemen aan onze volgende fasen van co-creatie: gebruikstesten, productduurzaamheidstests, vragenlijst, enz. .

Het doel is om alle functionaliteiten van de producten in een praktijksituatie te evalueren en ons uw gevoelens te laten weten.

Uw mening is essentieel om ons te helpen producten te ontwerpen die voldoen aan uw praktijkbehoeften!

Bedankt voor je bijdrage aan het Cardio-springtouwproject.

Door camille