Duurzaamheidsproject voor woon-werksokken


Hallo allemaal, we hebben in september 2020 een project gelanceerd om de levensduur van onze sokken in de respectieve activiteiten te verlengen. Na lange tijd de basis van ons project te hebben opgezet, zijn we nu testen aan het opzetten, zowel in gebruik (dus bij onze gebruikers, dus jij!) als in het laboratorium. We verzamelen al deze gegevens om een zo realistisch mogelijk beeld te krijgen van de levensduur van onze sokken in hun gebruiksscenario. Daarom hebben we je nodig om te testen, te bespreken en ons te helpen onszelf in vraag te stellen, zodat we je duurzame sokken kunnen bieden die voldoen aan je wensen en eisen.

Ons uiteindelijke doel is om op lange termijn iedereen sokken aan te bieden die langer meegaan, die specifiek zijn aangepast aan elk van je praktijken en die meer respect hebben voor het milieu.

Door Pastorino